Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Mi, a Fresenius Kabi munkatársai tisztában vagyunk azzal, hogy milyen fontossággal bír partnereink számára az adatvédelem. Arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk partnereink személyes adatait. Adatainak kezelését mindenkor a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően végezzük.

Az adatkezelő megnevezése:

Név:

Fresenius Kabi Hungary Kft.

Székhely és levelezési cím:

1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. 3. em.

Telefonszám:

(1) 250 8371

E-mail cím:

info@fresenius-kabi.hu

 

Az adatokat a Fresenius Kabi, illetve az adatkezelésre nézve megfelelő tájékoztatásban részesült és a szabályok betartására kötelezett munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére csak törvényben meghatározott kötelező esetekben adják át.

Ezen a weboldalon az Ön személyes adatait kizárólag a sütikkel kapcsolatban ismertetett módon kezeljük.

A Fresenius Kabi adatkezelési elveivel és gyakorlatával kapcsolatban bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva érhet el: https://www.fresenius-kabi.com/hu/adatvedelem

 

Jogi nyilatkozat

Felelősség kizárása

Internet portálunk összeállítása és ellenőrzése során nagy gondossággal jártunk el, annak tartalmát folyamatosan bővítjük és frissítjük. Súlyos gondatlanság vagy szándékosság esetét kivéve azonban nem vállalunk felelősséget az információk pontosságáért és teljeskörűségéért.

Nem vállalunk felelősséget olyan szolgáltatók weboldalának tartalmáért, melyhez kapcsolatot vagy más módon hozzáférést biztosítunk. A weboldalainkon feltüntetett hyperlink kapcsolatok nem tekinthetők ajánlásnak, és az ott található információt tartalmilag nem ellenőriztük, és nem is használjuk fel. Harmadik személy által biztosított adattartalomért csak abban a mértékben vállalunk felelősséget, amennyiben azt saját számítógépeinken tároljuk, és arról tudomásunk van; ez semmilyen esetben sem minősül hanyag gondatlanságnak.

Felelősségünk a technikailag lehetséges és ésszerű műveletekre korlátozódik.

Üzleti- és termékinformáció

A jelen weblapokon rendelkezésre bocsátott információ cégünkről nyújt általános jellegű tájékoztatást, az nem helyettesít üzleti, orvosi vagy más szakmai tanácsot.

A weblapjainkon megjelenített képek illusztrációk, a termékeket bemutató ábrázolások (különösen, de nem kizárólag a megjelenített termékcsomagolásokon látható adattartalom) eltérhet a forgalmazott termékekétől, a termékek pontos jellemzői tekintetében az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató alapul vétele szükséges.

Az információ felhasználásáért – különösen az Ön által elérni kívánt célok ily módon történő megvalósításáért – nem vállalunk felelősséget. Bármilyen előre nem látható, ennek következtében elszenvedett kárért való felelősségünket kizárjuk.

Használati jog

Az elkészített weblapok tulajdonosa a Fresenius Kabi Hungary Kft.

A közzétett szövegek és illusztrációk szerzői jogi védelemben részesülnek.

Ön jogosult arra, hogy a weboldalainkról információt hasznosítson, illetve az információt saját számítógépére letöltse. Ön jogosult továbbá arra is, hogy az információkról kizárólag saját célra másolatokat készítsen, ugyanakkor az egyéb célú többszörözés vagy harmadik személyek részére történő átadás, hozzáférés engedése nem megengedett. Más, különösen kereskedelmi célból történő felhasználás tilos.

A közzétett információk vagy jelen nyilatkozat tartalma semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy a Fresenius Kabi Hungary Kft. bármilyen iparjogilag, szerzői jogilag védett, vagy egyéb jogi oltalmat élvező védjegyet, alkotást, találmányt stb. átruház vagy licencbe ad.

Kötelezettségvállalás kizárása - alkalmazandó jog

A weblapjaink tartalma az Európai Unió területén történő felhasználás céljára készült. Nem zárható ki annak lehetősége, hogy a jelen weblapokon bemutatott egyedi termékek, szolgáltatások és terápiák reklámozását vagy azokhoz történő hozzáférést az Európai Unió tagállamain kívüli valamely harmadik ország jogszabályai tiltják.

Szerzői joggal kapcsolatos információk:

A weboldalainkon megjelenő szövegek és illusztrációk jogtiszták.

A honlapunkon használt képek a Shutterstock-tól (www.shutterstock.com) megvásárolt licenc alapján kerülnek felhasználásra.

A Laevolac hashajtó szirup segít Önnek!

Image
Laevolac packshot

A Laevolac nem szívódik fel a bélből. Végighalad az emésztőrendszeren, és gyakorlatilag változatlan formában éri el a vastagbelet, ahol kifejti hatását.

A készítmény a vastagbélben fejti ki prebiotikus hatását is, ami azt jelenti, hogy elősegíti a Bifidobaktériumok és a Lactobacillusok (azaz a kedvező hatású bélbaktériumok) szaporodását, míg a Clostridium és az Escherichia coli (azaz a kedvezőtlen hatású bélbaktériumok) szaporodását elnyomhatja.

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.